RoboNova – Robot Taşımalı Parça Yıkama Makinesi

Seri üretimden gelen parçaların, operatör hatasına mahal vermeyecek şekilde her zaman aynı kalitede parça temizleme kriterini garanti altına alan bu makineler temizleme işini tamamiyle insan faktöründen ayırır. Operasyon maliyetlerini düşürür, daha az insan ile daha çok ve hatasız iş elde etmeyi sağlar. 7/24 çalışmaya uygun olan bu makineler istenen temizlik kriterini sağlamak üzere oluşturulan temizleme prosesini tam otomatik ve hatasız bir şekilde yerine getirir.

Ürün adı: RoboNova

Sektöre özel çözümlerimizin yanı sıra RoboNova için müşterilerimiz ile beraber çalışarak özel prosesler de oluşturabiliyoruz. Yapılacak yıkama denemeleri ve kimyasal seçimi ile optimum makine tasarımı ile müşterilerimizin karşısına çıkıyoruz. RoboNova’nın temizleme prosesi aşağıdaki işlem adımlarından oluşur. Bu işlem adımlarının çeşitleri varyasyonları ile temizleme prosesi oluşturulur.

Ön yıkama: ultrasonik yıkama banyosunun ömrünü arttırmak amacıyla çok kirli ve/veya yağlı parçaların temizliğinde sıklıkla temizleme prosesine eklenir. Ön yıkama işlemi ultrasonik güçle veya türbülansla gerçekleştirilir.

ultrasonik Yıkama: Temizlenecek parça üzerindeki kir, sıvı içerisine gönderilen ultrasonik ses dalgalarının oluşturduğu kavitasyon etkisiyle ve doğru seçilmiş temizleme kimyasalı yardımıyla parça yüzeyinden sökülerek atılır. ultrasonik temizleme sistemlerinin en büyük avantajı ulaşılması güç olan girinti, çatlak ve deliklerdeki kiri rahatlıkla temizlemesidir.

Durulama:  Kullanılan temizleme kimyasallarının birçoğunun, yıkama işlemi adımından sonra parça üzerinden durulanarak atılması gerekir. Sirkülasyon veya ultrasonik sistem ile durulama kalitesi arttırılabilir ve süresi azaltılabilir.

Pasivasyon: Paslanma ve korozyona karşı, temizlenen parçaları koruma işlemidir. Yüksek oranda demir içeren materyallerin yıkama işlemleri sonrası pasivasyona tabi tutulması gerekmektedir.

Sıcak hava kurutma: Hızlı paketleme ve istifleme amacıyla parçaların sirkülasyonlu sıcak hava ile kurutulmasıdır.

Vakum kurutma: Parçaların hızlı veya tam kuruması isteniyorsa ve parçaların su taşıyan girinti ve çıktıları varsa sisteme eklenir. Makineden çıkan üründen yüksek temizlik kriteri bekleniyorsa tercih edilir.

Yıkama sepetinin taşınmasında sepetin ağırlığına uygun olarak farklı çözümlerimiz mevcuttur;

Taşıma sistemleri: Yıkama sepetinin bir sonraki işlem kazanına aktarılmasında PLC kontrollü tam otomatik servo motor ile çalışan vidalı mil veya kremayer tahrikli lineer kızak ve araba üzerinde yataklı mekanik taşıma sistemleri yıkama hattına eklenebilir veya düşük ağırlıklarda PLC kontrollü pnömatik sistemlerle de taşıma işlemi gerçekleştirilebilir.

Daha yüksek kalitede malzeme temizliği için müşterilerimize sunduğumuz bazı opsiyonlar aşağıdaki gibidir;

Filtrasyon: Parçalar temizlenme işlemi sırasında kazana üzerindeki kirliliği bırakır. Kazanlardaki katı partiküller filtrasyon sistemi ile kazandan uzaklaştırılır. Bu sayede solüsyonun kullanım ömrü ve yıkama kalitesi artar. Kullandığımız kartuş tip filtreler sayesinde filtre kasedi periyodik aralıklarla temizlenebilir.

Yağ ayrıştırma: Yağlı parçaların temizliği sırasında solüsyon yüzeyi yağ tabakası ile kaplanır. Eğer bu tabaka solüsyondan uzaklaştırılmazsa hedef parçalar kazandan çıkarılırken yeniden kirlenir. Bunun önüne geçmek için solüsyon yüzeyindeki yağ tabakası başka bir hazneye aktarılır ve bu haznede yağ kontaminasyonu solüsyondan çeşitli metodlarla ayrıştırılır.

Buhar emiş sistemi: Sıcak kazanlardan yükseklen buhar ortama yayılmadan kazanın üst kısmından emilerek havalandırma sistemine aktarılır. Böylelikle fabrika ortamına salınan kimyasal buhar miktarı minimuma indirilir. Makinenin tavan kısmında bulunan buhar emiş fanı standart olarak her makinemizde mevcuttur.

Otomatik dolum ve boşaltım sistemi: Makinen su dolum ve boşaltım sistemi elektrikli vanalar veya selenoid vanalar ile PLC üzerinden kontrol edilebilir. Bu eklenti sayesinde kazandakı sıvı miktarı azaldığında makine duraksamadan kendi kendine su alarak işleme devam eder.

Otomatik kimyasal dozajlama sistemi: Solüsyonun değişimi sırasında otomatik olarak temizleme kimyasalı kazana eklenebilir. Bu şekilde farklı kimyasal oranlarının meydana getirebileceği proses hatalarının önüne geçilir ve iş gücünden kazanılır. Otomatik dolum sistemi ile beraber çalışarak her su eklenmesinde aynı oranda kimyasal da kazana eklenir.

Soru Sorun

Ürün hakkında bilmek istediğiniz bir şey var mı?

  • 4 + 35 =