Kimya ve Laboratuvar

 Detaylar

Sıvı içerisine gönderdiğimiz ultrasonik ses dalgaları milyonlarca mikro baloncuk oluşturur. Bu etkiden faydalanarak ultrasonik banyolar kimya endüstrisinde,

– Kimyasal reaksiyonların hızlandırılmasında,

– Sıvı veya solüsyon içerisindeki hapsolmuş gazın atılmasında,

– Karışımların homojenizasyonunda

yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca kontamine olmuş beher, balon joje, pipet ve enjektör gibi gereçlerin temizliğinde de ultrasonik yıkama makineleri kullanılmaktadır.